pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ବାଜିଆ ବାବା ଙ୍କ ଗୁଣି...ଭାଗ -୧
ବାଜିଆ ବାବା ଙ୍କ ଗୁଣି...ଭାଗ -୧

ବାଜିଆ ବାବା ଙ୍କ ଗୁଣି...ଭାଗ -୧

ଧାରାବାହିକ
ଭୁତ କଥା

ନୟାଗଡ଼  ଜିଲ୍ଳାର ଦଶପଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ  ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ...ଯଦିଓ ସମୟ ର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବଦଳି ସାରିଛି ପୁରୁଣା ମାନସିକତା...। ତଥାପି ବୟସ ର ଅପରାହ୍ନରେ ଥିବା ଲୋକ ମାନଙ୍କର ବଦଳିନି  ଚାଲିଚଳଣି ଏବଂ ପରମ୍ପରା। ସେହିପରି ଜଣେ ଭିନ୍ନ ...

4.8
(67)
20 মিনিট
ପଢିବା ସମୟ
2689+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ବାଜିଆ ବାବା ଙ୍କ ଗୁଣି...ଭାଗ -୧

683 4.8 4 মিনিট
21 মার্চ 2022
2.

ବାଜିଆ ବାବାଙ୍କ ଗୁଣୀ ଭାଗ -୨

587 5 2 মিনিট
29 মার্চ 2022
3.

ଭାଗ -୩

592 4.7 2 মিনিট
20 এপ্রিল 2022
4.

ବାଜିଆ ବାବା ଙ୍କ ଗୁଣୀ ଭାଗ -୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଭାଗ -୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ବାଜିଆ ବାବାଙ୍କ ଗୁଣି ଭାଗ -୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ବାଜିଆ ବାବା ଙ୍କ ଗୁଣୀ-୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ବାଜିଆ ବାବାଙ୍କ ଗୁଣୀ -୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ବାଜିଆ ବାବା ଙ୍କ ଗୁଣୀ ଭାଗ :-୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ବାଜିଆ ବାବା ଙ୍କ ଗୁଣୀ ଭାଗ:-୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ବାଜିଆ ବାବା ଙ୍କ ଗୁଣୀ ଭାଗ :-୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ବାଜିଆ ବାବା ଙ୍କ ଗୁଣୀ ଭାଗ:-୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked