pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ବାବୁଘର
ବାବୁଘର

ବାବୁଘର

ବାବୁଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଖବର ଶୁଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତରବର ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଳାଇଲେ ବାପା ।ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ।ବୋଉ ତ ଏକରକମର ପାଗେଳୀଙ୍କ ପରି ବାହୁନି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ।ସୁରେଖା ବାପା ବାବୁ ଘର କୁ ଯିବା ...

4.6
(1.1K)
1 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
221623+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ବାବୁଘର

29K+ 4.5 3 ମିନିଟ୍
25 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020
2.

ବାବୁଘର 2

21K+ 4.6 4 ମିନିଟ୍
26 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020
3.

ବାବୁଘର 3

20K+ 4.5 4 ମିନିଟ୍
27 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020
4.

ବାବୁଘର 4

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ବାବୁଘର 5

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ବାବୁଘର 6

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ବାବୁଘର 7

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ବାବୁଘର 8

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ବାବୁଘର 9

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ବାବୁଘର 10

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ବାବୁଘର 11

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ବାବୁଘର 12

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ବାବୁଘର13

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ବାବୁଘର (ଶେଷ ଭାଗ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked