pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା
ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା

ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା

ଧାରାବାହିକ

ଏକ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତିଶୋଧ,,,,,,,,,,

4.5
(612)
58 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
40521+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଭାଗ( ୧)

4K+ 4.4 4 ମିନିଟ୍
04 ଜୁନ 2020
2.

ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା (ଭାଗ୨)

3K+ 4.6 3 ମିନିଟ୍
13 ମେ 2021
3.

ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଭାଗ (3)

2K+ 4.7 5 ମିନିଟ୍
13 ମେ 2021
4.

ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା (ଭାଗ୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା(ଭାଗ୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଭାଗ(୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଭାଗ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଭାଗ(୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା (ଭାଗ୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଭାଗ(୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଭାଗ୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଭାଗ(୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଭାଗ (୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଭାଗ (୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଭାଗ14

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked