pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା
ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା

ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା

ନଈ ସାଥିରେ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ଭାସିଲା ବେଳେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା।ନହେଲେ ଏକୁଟିଆ ନଈ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ମନ କଥା ଖୋଲି କୁହନ୍ତା।ହଁ ଠିକ କହିଛ "ଶେଫାଳି "ସେଇ ଡଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡିକ ପାଇଁ ତ ନଈରେ ଗହଳି।ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ,ଦୁଖଃ,ସୁଖ ...

4.9
(25)
28 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
1403+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା

337 4.8 5 ମିନିଟ୍
21 ନଭେମ୍ବର 2022
2.

ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା

260 5 5 ମିନିଟ୍
22 ନଭେମ୍ବର 2022
3.

ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା

236 5 5 ମିନିଟ୍
23 ନଭେମ୍ବର 2022
4.

ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked