pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଅତୀତର ଦ୍ଵାର : ନୀଳ ପଥର
ଅତୀତର ଦ୍ଵାର : ନୀଳ ପଥର

ଅତୀତର ଦ୍ଵାର : ନୀଳ ପଥର

ରିମାର ମନ ଆଜି ବି ରହିଯାଇଥିଲା ସେଇ ଅତୀତରେ । ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢିଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରିମା ନା ସେ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ପାରୁଥିଲା ନା ରଘୁକୁ । ରଘୁ ସହିତ ବିତେଇ ଥିବା ସେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ଜୀବିତ ରଖିଥିଲା ...

4.9
(472)
2 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
9996+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଅତୀତର ଦ୍ଵାର : ନୀଳ ପଥର

433 5 5 ମିନିଟ୍
01 ନଭେମ୍ବର 2022
2.

ଅତୀତର ଦ୍ଵାର : ନୀଳ ପଥର

348 5 5 ମିନିଟ୍
04 ନଭେମ୍ବର 2022
3.

ଅତୀତର ଦ୍ଵାର : ନୀଳ ପଥର

329 4.9 5 ମିନିଟ୍
06 ନଭେମ୍ବର 2022
4.

ଅତୀତର ଦ୍ଵାର : ନୀଳ ପଥର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଅତୀତର ଦ୍ଵାର : ନୀଳ ପଥର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଅତୀତର ଦ୍ଵାର : ନୀଳ ପଥର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଅତୀତର ଦ୍ୱାର :‌ ନୀଳ ପଥର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଅତୀତର ଦ୍ଵାର : ନୀଳ ପଥର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଅତୀତର ଦ୍ଵାର : ନୀଳ ପଥର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଅତୀତର ଦ୍ଵାର : ନୀଳ ପଥର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଅତୀତର ଦ୍ଵାର : ନୀଳ ପଥର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଅତୀତର ଦ୍ଵାର : ନୀଳ ପଥର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଅତୀତର ଦ୍ୱାର : ନୀଳ ପଥର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଅତୀତର ଦ୍ୱାର : ନୀଳ ପଥର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଅତୀତର ଦ୍ବାର : ନୀଳ ପଥର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked