pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଅସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ....
ଅସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ....

ଅସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ....

ଧାରାବାହିକ

ଅସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ.... ଗୋପାଲ୍ ଆଜି  ପ୍ରଥମ ବାର  କାଲିନ୍ଦି.. ସହ ନିଜ ବେଡ଼ରୁମ ରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା..;.   officially   ।। gopal ର ଆଜି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରାତି ଥିଲା... ଏମିତି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁ ଝିଅ ସହ ତାର ପ୍ରେମ ...

4.4
(791)
32 मिनट
ପଢିବା ସମୟ
189438+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଅସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ....

32K+ 4.5 2 मिनट
12 अप्रैल 2021
2.

ଅସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ--୨

25K+ 4.5 4 मिनट
20 अप्रैल 2021
3.

ଅସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ--୩

22K+ 4.6 3 मिनट
23 अप्रैल 2021
4.

ଅସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ --୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଅସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ---୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଅସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ---୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଅସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ...୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଅସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ --୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଅସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ..୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଅସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ --୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଅସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତୀ --୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked