pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଅସଜଡ଼ା ସମ୍ପର୍କ
ଅସଜଡ଼ା ସମ୍ପର୍କ

ଅସଜଡ଼ା ସମ୍ପର୍କ

ପୁରାତନ

ଵହୁତ ଆଘାତ ଥିଲା ମୋ ପୁରୁଣା ଦିନର କାହାଣୀ ରେ, ଯାହା ଲେଖିଥିଲି ତୁମ ପାଇଁ ତୁମ ନାମରେ । ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏ ସମୟର ଖେଳ ଭାରି ଵିଚିତ୍ର,   ଅପେକ୍ଷା କର ତୋ ଅଧୁରା ଜୀଵନରେ । କେତେ ସୂର୍ୟୋଦୟ ଆସି ସୂୟାସ୍ତ ହେଲା, ପୁଣି ସଂମ୍ପର୍କ ...

4.8
(248)
56 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
10924+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଅସଜଡ଼ା ସମ୍ପର୍କ ଭାଗ ୧

1K+ 4.8 6 ମିନିଟ୍
02 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
2.

ଅସଜଡ଼ା ସମ୍ପର୍କ ଭାଗ ୨

1K+ 4.6 5 ମିନିଟ୍
07 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
3.

ଅସଜଡ଼ା ସମ୍ପର୍କ ,ଭାଗ ୩

1K+ 4.7 6 ମିନିଟ୍
09 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
4.

ଅସଜଡ଼ା ସମ୍ପର୍କ , ଭାଗ ୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଅସଜଡ଼ା ସମ୍ପର୍କ, ଭାଗ ୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଅସଜଡ଼ା ସମ୍ପର୍କ ଭାଗ ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଅସଜଡ଼ା ସମ୍ପର୍କ, ଭାଗ ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଅସଜଡ଼ା ସମ୍ପର୍କ ଭାଗ ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଅସଜଡ଼ା ସମ୍ପର୍କ ଭାଗ ୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଅସଜଡ଼ା ସମ୍ପର୍କ ଭାଗ ୧୦ ଶେଷଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked