pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ(ଭାଗ -୧)
ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ(ଭାଗ -୧)

ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ(ଭାଗ -୧)

ବିବାହ ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ  ଯାହା ଦୁଇ ଜଣ ଅଜଣା ମଣିଷ ର ତନ ମନ ର ମିଳନ ସମେତ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଦୁଇଟି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏକ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ l ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିବା ସାଥି ଦ୍ବୟ ର ସମ୍ପର୍କ ଯେତିକି ନିବିଡ଼ ହୁଏ ...

4.8
(271)
1 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
10914+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ(ଭାଗ -୧)

1K+ 4.8 6 ମିନିଟ୍
02 ନଭେମ୍ବର 2022
2.

ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ (ଭାଗ -୨)

1K+ 4.9 6 ମିନିଟ୍
03 ନଭେମ୍ବର 2022
3.

ଆରେଞ୍ଜ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ (ଭାଗ -୩)

938 4.9 5 ମିନିଟ୍
13 ନଭେମ୍ବର 2022
4.

ଆରେଞ୍ଜ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ (ଭାଗ -୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ (ଭାଗ-୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ (ଭାଗ -୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ (ଭାଗ -୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ (ଭାଗ -୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଆରେଞ୍ଜ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ (ଭାଗ - ୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ (ଭାଗ -୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ (ଭାଗ -୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ (ଭାଗ -୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked