pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିସମାପ୍ତି
ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିସମାପ୍ତି

ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିସମାପ୍ତି

ସେଦିନ ଥିଲା ୨୦୧୮  ମସିହା  ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ ତାରିଖ ସମୟ  ୨:୫୭ pm   ଶୁକ୍ରବାର । ଗାର୍ଗୀ ଯିଏକି ସିଂହପୁର ସ୍ଥିତ ଖରସ୍ରୋତା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ର +୩  ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ  କଳା ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ । କଲେଜ  ର ଶେଷ class elective_ education ...

4.9
(270)
42 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
9558+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିସମପ୍ତି

1K+ 4.7 3 ମିନିଟ୍
23 ଫେବୃୟାରୀ 2022
2.

ଭାଗ - ୨

1K+ 4.9 3 ମିନିଟ୍
27 ଫେବୃୟାରୀ 2022
3.

ଭାଗ -୩

1K+ 5 4 ମିନିଟ୍
12 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
4.

ଭାଗ_ଚତୁର୍ଥ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଭାଗ- ପଞ୍ଚମ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଭାଗ - ଷଷ୍ଠ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଭାଗ - ସପ୍ତମ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଭାଗ-୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଭାଗ -୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଭାଗ -୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଭାଗ- ୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଭାଗ- ୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଭାଗ - ୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଭାଗ - ୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଭାଗ _୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked