pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ    ଭାଗ - 1

ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ - 1

ପାରିବାରିକଧାରାବାହିକପ୍ରେମ
Kalpana Nayak
4.9
4869 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 1581 ରିଭିୟୁ
181237
12 ଘଣ୍ଟା
133 ଭାଗ
ଚଷମାଲଗେଇ ପୁରୁଣା ଆଲବମ ଖେଳାଉଥିଲେ ନିର୍ମଳା l ବାପା, ମା', ଭାଇମାନଙ୍କ ମଝିରେ କଣ୍ଢେଇଟିଏ ଭଳି ବସିଛି ସେ l ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ତାରି ଉପରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଫୋଟୋ ନେଇଛି କ୍ୟାମେରାଵାଲା l ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବଡଭାଇ ସେ ଫୋଟୋକୁ ବଡ ...
181237
12 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ଚଷମାଲଗେଇ ପୁରୁଣା ଆଲବମ ଖେଳାଉଥିଲେ ନିର୍ମଳା l ବାପା, ମା', ଭାଇମାନଙ୍କ ମଝିରେ କଣ୍ଢେଇଟିଏ ଭଳି ବସିଛି ସେ l ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ତାରି ଉପରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଫୋଟୋ ନେଇଛି କ୍ୟାମେରାଵାଲା l ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବଡଭାଇ ସେ ଫୋଟୋକୁ ବଡ ...
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ - 6
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ - 7
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ - 8
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ - 9
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ - 10
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ - 11
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ -12
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ - 13
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ -14
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ - 15
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ