pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ    ଭାଗ - 1
ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ    ଭାଗ - 1

ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ - 1

ଚଷମାଲଗେଇ ପୁରୁଣା ଆଲବମ ଖେଳାଉଥିଲେ ନିର୍ମଳା l ବାପା, ମା', ଭାଇମାନଙ୍କ ମଝିରେ କଣ୍ଢେଇଟିଏ ଭଳି ବସିଛି ସେ l ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ତାରି ଉପରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଫୋଟୋ ନେଇଛି କ୍ୟାମେରାଵାଲା l ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବଡଭାଇ ସେ ଫୋଟୋକୁ ବଡ ...

4.9
(18.9K)
27 ঘণ্টা
ପଢିବା ସମୟ
461063+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ - 1

4K+ 4.8 5 মিনিট
20 জুলাই 2022
2.

ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ - 2

3K+ 4.9 5 মিনিট
22 জুলাই 2022
3.

ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ - 3

3K+ 4.8 5 মিনিট
25 জুলাই 2022
4.

ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ - 4

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ - 5

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ - 6

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ - 7

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ - 8

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ - 9

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ - 10

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ - 11

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ -12

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ - 13

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ -14

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ - 15

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ - 16

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ .. ଭାଗ - 17

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ - 18

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ - 19

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାଗ - 20

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked