ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ଆରବି :- ପ୍ରେମ ର ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଭାଷା

ଆରବି :- ପ୍ରେମ ର ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଭାଷା

ଧାରାବାହିକସତ୍ୟ ଘଟଣାପ୍ରେମ
ଆରତୀ ବେହେରା "ଆଭା"
4.8
5221 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 1195 ରିଭିୟୁ
266759
10 ଘଣ୍ଟା
224 ଭାଗ
ସାରାଂଶ        ଆରୁଷି କେବେ ହେଲେ ଭାବି ନ ଥିଲା ଯେ... ତାର ଏଇ ଜୀବନ ସେ ନିଜେ ସମର୍ପି ଦେବ ଅନ୍ୟ କାହା ହାତରେ... ନିଜ ସର୍ବସ୍ୱ ଅଜାଡି ଦେବ ବିନୟ ର ପ୍ରେମ ରେ.... ବିନୟ କୁ କରି ବସିବ ମନର ଈଶ୍ୱର.... ଏତେ ପ୍ରେମ ପରେ ମଧ୍ୟ କଣ ...
266759
10 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ସାରାଂଶ        ଆରୁଷି କେବେ ହେଲେ ଭାବି ନ ଥିଲା ଯେ... ତାର ଏଇ ଜୀବନ ସେ ନିଜେ ସମର୍ପି ଦେବ ଅନ୍ୟ କାହା ହାତରେ... ନିଜ ସର୍ବସ୍ୱ ଅଜାଡି ଦେବ ବିନୟ ର ପ୍ରେମ ରେ.... ବିନୟ କୁ କରି ବସିବ ମନର ଈଶ୍ୱର.... ଏତେ ପ୍ରେମ ପରେ ମଧ୍ୟ କଣ ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଭାଗ - 5
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଭାଗ - 6
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଭାଗ -7
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଭାଗ -8
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଭାଗ -9
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ଭାଗ - 10
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ଭାଗ - 11
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ଭାଗ - 12
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ଭାଗ -13
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ଭାଗ -14
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ