pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଆରବି :- ପ୍ରେମ ର ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଭାଷା
ଆରବି :- ପ୍ରେମ ର ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଭାଷା

ଆରବି :- ପ୍ରେମ ର ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଭାଷା

ସାରାଂଶ        ଆରୁଷି କେବେ ହେଲେ ଭାବି ନ ଥିଲା ଯେ... ତାର ଏଇ ଜୀବନ ସେ ନିଜେ ସମର୍ପି ଦେବ ଅନ୍ୟ କାହା ହାତରେ... ନିଜ ସର୍ବସ୍ୱ ଅଜାଡି ଦେବ ବିନୟ ର ପ୍ରେମ ରେ.... ବିନୟ କୁ କରି ବସିବ ମନର ଈଶ୍ୱର.... ଏତେ ପ୍ରେମ ପରେ ମଧ୍ୟ କଣ ...

4.8
(7.6K)
12 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
381654+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଆରବି :- ପ୍ରେମ ର ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଭାଷା

7K+ 4.6 1 ମିନିଟ
12 ଜାନୁୟାରୀ 2022
2.

ଭାଗ -1:( ନାୟକ - ନାୟିକା ର ପରିଚୟ)

4K+ 4.7 2 ମିନିଟ୍
12 ଜାନୁୟାରୀ 2022
3.

ଭାଗ -2: (ପ୍ରଥମ ଦେଖା )

3K+ 4.7 3 ମିନିଟ୍
13 ଜାନୁୟାରୀ 2022
4.

ଭାଗ -3

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଭାଗ - 4

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଭାଗ - 5

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଭାଗ - 6

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଭାଗ -7

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଭାଗ -8

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଭାଗ -9

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଭାଗ - 10

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଭାଗ - 11

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଭାଗ - 12

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଭାଗ -13

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଭାଗ -14

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଭାଗ -15

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଭାଗ - 16

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଭାଗ -17

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଭାଗ -18

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଭାଗ -19

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked