pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଆରବି :- ପ୍ରେମ ର ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଭାଷା
ଆରବି :- ପ୍ରେମ ର ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଭାଷା

ଆରବି :- ପ୍ରେମ ର ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଭାଷା

ସାରାଂଶ        ଆରୁଷି କେବେ ହେଲେ ଭାବି ନ ଥିଲା ଯେ... ତାର ଏଇ ଜୀବନ ସେ ନିଜେ ସମର୍ପି ଦେବ ଅନ୍ୟ କାହା ହାତରେ... ନିଜ ସର୍ବସ୍ୱ ଅଜାଡି ଦେବ ବିନୟ ର ପ୍ରେମ ରେ.... ବିନୟ କୁ କରି ବସିବ ମନର ଈଶ୍ୱର.... ଏତେ ପ୍ରେମ ପରେ ମଧ୍ୟ କଣ ...

4.8
(222)
11 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
6331+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

Now everything is clear

777 4.9 1 ମିନିଟ
24 ଅପ୍ରେଲ 2023
2.

ଅଧା ରେ ସମାପ୍ତ

773 4.8 3 ମିନିଟ୍
25 ଅପ୍ରେଲ 2023
3.

ମୁଁ କିଏ......?

801 4.9 2 ମିନିଟ୍
25 ଅପ୍ରେଲ 2023
4.

ବିନୋଦ ର ରହିଯାଇଥିବା କିଛି ଫୋଟୋ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଆରୁଷି ର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା......

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ସମାପ୍ତ.......

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked