pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଅପୂର୍ବ ମିଳନ
ଅପୂର୍ବ ମିଳନ

ଅପୂର୍ବ ମିଳନ

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଭଗବାନ ଙ୍କର ରୂପ। ଶିଶୁ ଙ୍କ ମୁଖ ନିସୃତ ବାଣୀ ଭଗବାନ ଙ୍କ ମୁଖ ନିସୃତ ବାଣୀ ଏବଂ ଶିଶୁ ଙ୍କ ଇଛା ହିଁ ଭଗବାନ ଙ୍କ ଇଛା। ଏହିପରି ଏକ କୁନି ଝିଅ ର ଇଛା ଗୋଟେ ପରିବାର ର ଖୁସି କୁ ଫେରେଇ ଆଣିଛି, ଏହି ଧାରାବାହିକ ଗଳ୍ପ ...

4.8
(192)
43 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
19407+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଅପୂର୍ବ ମିଳନ (ଭାଗ-୧)

2K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020
2.

ଅପୂର୍ବ ମିଳନ (ଭାଗ-୨)

2K+ 4.5 2 ମିନିଟ୍
20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020
3.

ଅପୂର୍ବ ମିଳନ (ଭାଗ-୩)

1K+ 4.9 4 ମିନିଟ୍
27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020
4.

ଅପୂର୍ବ ମିଳନ (ଭାଗ-୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଅପୂର୍ବ ମିଳନ (ଭାଗ-୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଅପୂର୍ବ ମିଳନ (ଭାଗ-୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଅପୂର୍ବ ମିଳନ (ଭାଗ-୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଅପୂର୍ବ ମିଳନ (ଭାଗ-୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଅପୂର୍ବ ମିଳନ (ଭାଗ-୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଅପୂର୍ବ ମିଳନ (ଭାଗ-୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଅପୂର୍ବ ମିଳନ (ଅନ୍ତିମ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked