pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଅନ୍ଧ ରାତି
ଅନ୍ଧ ରାତି

ଅନ୍ଧ ରାତି

ମୁ ସାଇ l ଦଶମ ପାସ କରି ଏବେ ବାହାରିଲି l 96 ପାରସେଣ୍ଟ l ଘରେ ଖୁସି ର ସୀମା ନ ଥାଏ l ସେଦିନ ମୁ ବିକାଳେ ବାହାରିଲି ମୋ ମାମୁ ଘରକୁ l ଏଇ ପାଖରେ l ଚାଲିବା ବାଟ l ମୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରବି, ରୁଦ୍ର ଆଉ ଶିହରଣ ବାହାରିଲୁ ସାଥିରେ, ମାମୁ ଘର ...

4.7
(11)
9 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
938+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଅନ୍ଧ ରାତି (ଭାଗ - 1)

301 5 3 ମିନିଟ୍
31 ମେ 2023
2.

ଅନ୍ଧ ରାତି (ଭାଗ - ୨)

255 5 3 ମିନିଟ୍
01 ଜୁନ 2023
3.

ଅନ୍ଧ ରାତି (ଭାଗ 3)

382 4.6 3 ମିନିଟ୍
02 ଜୁନ 2023