pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଅନନ୍ୟା
ଅନନ୍ୟା

ଅନନ୍ୟା

ଧାରାବାହିକ

ନାରୀ ତ୍ୟାଗ ର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସର୍ଵଂସହା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରେ ସୁନ୍ଦର୍ ସମାଧାନ ର ମାଧ୍ୟମ।' ଅନନ୍ୟା' ବି ସେମିତି ଜଣେ ନାରୀ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ "ଅନନ୍ୟା" ପଢନ୍ତୁ ।

4.8
(1.1K)
54 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
105341+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଅନନ୍ୟା ଭାଗ - ୧

5K+ 4.6 1 ମିନିଟ
18 ମେ 2020
2.

ଅନନ୍ୟା ଭାଗ -୨

4K+ 4.6 2 ମିନିଟ୍
19 ମେ 2020
3.

ଅନନ୍ୟା ଭାଗ - ୩

4K+ 4.7 2 ମିନିଟ୍
20 ମେ 2020
4.

ଅନନ୍ୟା ଭାଗ -୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଅନନ୍ୟା -୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଅନନ୍ୟା ଭାଗ- ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଅନନ୍ୟା ଭାଗ-୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଅନନ୍ୟା ଭାଗ - ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଅନନ୍ୟା ଭାଗ -୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଅନନ୍ୟା ଭାଗ -୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଅନନ୍ୟା ଭାଗ - ୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଅନନ୍ୟା ଭାଗ - ୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଅନନ୍ୟା ଭାଗ - ୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଅନନ୍ୟା ଭାଗ-୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଅନନ୍ୟା ଭାଗ- ୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked