pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଅମୃତର ସିନ୍ଧୁ
ଅମୃତର ସିନ୍ଧୁ

- " ପିତା " ଶବ୍ଦଟିର ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ଏକ କଟୁ ଅନୁଭୂତିର ଅନୁଭବରେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ସଞ୍ଚରି ଯାଏ ଏକ ଅପ୍ରସନ୍ନ, ନିରୁତ୍ସାହଜନକ ଭାବ, ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନରେ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ତିକ୍ତ |  କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ, ...

4.9
(667)
1 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
3833+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଅମୃତର ସିନ୍ଧୁ

541 4.8 6 ମିନିଟ୍
07 ଜୁଲାଇ 2022
2.

ଅମୃତର ସିନ୍ଧୁ

315 4.9 3 ମିନିଟ୍
11 ଜୁଲାଇ 2022
3.

ଅମୃତର ସିନ୍ଧୁ

276 4.9 3 ମିନିଟ୍
13 ଜୁଲାଇ 2022
4.

ଅମୃତର ସିନ୍ଧୁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଅମୃତର ସିନ୍ଧୁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଅମୃତର ସିନ୍ଧୁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଅମୃତର ସିନ୍ଧୁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଅମୃତର ସିନ୍ଧୁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଅମୃତର ସିନ୍ଧୁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଅମୃତର ସିନ୍ଧୁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଅମୃତର ସିନ୍ଧୁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଅମୃତର ସିନ୍ଧୁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଅମୃତର ସିନ୍ଧୁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଅମୃତର ସିନ୍ଧୁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଅମୃତର ସିନ୍ଧୁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked