pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଆମେ ବି ରକ୍ତ ମାଂସର ମଣିଷ
ଆମେ ବି ରକ୍ତ ମାଂସର ମଣିଷ

ଆମେ ବି ରକ୍ତ ମାଂସର ମଣିଷ

ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା କୁ ପଛକୁ କଲେ ଜାଣି ପାରିବା କେତେ ଅବହେଳିତ ଏହି ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ । ଆମ ଜଣା ଅଜାଣତରେ ଆମେ କରି ଥାଉ ଗ୍ରୁଣ୍ୟ ଭାବନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି । କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ।ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ଷୀଣ ଆଖିରେ ହୀନ ମାନି ...

27 నిమిషాలు
ପଢିବା ସମୟ
1379+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଆମେ ବି ରକ୍ତ ମାଂସର ମଣିଷ : ଭାଗ -୧

403 5 5 నిమిషాలు
22 జూన్ 2021
2.

ଆମେ ବି ରକ୍ତ ମାଂସର ମଣିଷ: ଭାଗ-୨

269 5 5 నిమిషాలు
22 జూన్ 2021
3.

ଆମେ ବି ରକ୍ତ ମାଂସର ମଣିଷ: ଭାଗ-୩

235 5 5 నిమిషాలు
23 జూన్ 2021
4.

ଆମେ ବି ରକ୍ତ ମାଂସର ମଣିଷ: ଭାଗ-୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଆମେ ବି ରକ୍ତ ମାଂସର ମଣିଷ: ଭାଗ-୫(ଅନ୍ତିମ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked