pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ
ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ

ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ

ଧାରାବାହିକ
ଶିକ୍ଷଣୀୟ

"ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ" ଧାରାବାହିକଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିତାମାତା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାବନା କିପରି ଏହି କାହାଣୀରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ମୋର ଆଶା ଏହି ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ...

4.8
(925)
43 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
58239+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ -୧

4K+ 4.7 2 ମିନିଟ୍
20 ଅଗଷ୍ଟ 2020
2.

ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ -୨

3K+ 4.8 2 ମିନିଟ୍
23 ଅଗଷ୍ଟ 2020
3.

ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ -୩

3K+ 4.8 1 ମିନିଟ
25 ଅଗଷ୍ଟ 2020
4.

ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ -୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ -୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ -୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ -୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ -୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ -୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ -୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ -୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ -୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ -୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ -୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ-୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ-୧୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ -୧୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ -୧୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ -୧୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ -୨୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked