pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଅଲୋଡ଼ା ବାପା
ଅଲୋଡ଼ା ବାପା

ଅଲୋଡ଼ା ବାପା

ଶିକ୍ଷଣୀୟ

ମୋ ମନ କଥା 🌹 +++++++++++ ପ୍ରିୟ ସାଥୀଗଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ କେତେ କାହାଣୀ, କବିତା, ରଚନା, ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଇ କାହାଣୀ କହନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତି, କହନ୍ତି, କୁହାଯାଏ. ଏହାର ଆଗକୁ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣତଃ କେହିକାହାର ଯଦି କିଛି ...

27 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
789+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଅଲୋଡ଼ା ବାପା

307 5 3 ମିନିଟ୍
25 ଜୁନ 2022
2.

ଅଲୋଡ଼ା ବାପା

139 5 4 ମିନିଟ୍
28 ଜୁନ 2022
3.

ଅଲୋଡ଼ା ବାପା

56 5 5 ମିନିଟ୍
03 ଜୁଲାଇ 2022
4.

ଅଲୋଡ଼ା ବାପା.

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଅଲୋଡ଼ା ବାପା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଅଲୋଡ଼ା ବାପା.

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଅଲୋଡ଼ା ବାପା.

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଆଲୋଡବାପା *

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଅଲୋଡ଼ା ବାପା.#

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଅଲୋଡ଼ା ବାପା.#

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked