pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଅକୁହା କୋହ
ଅକୁହା କୋହ

*ଅକୁହା କୋହ।* ଇଂ ସୁଚୀସ୍ମିତା ଶତପଥୀ ପ୍ରିୟ ପ୍ରତିଲିପି ମଞ୍ଚ ଓ ଏହାର ଲେଖକ,ଲେଖିକା ଓ ପାଠକ ପାଠିକା ବୃନ୍ଦ।ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଏହା ମୋର ଚତୁର୍ଥ ଉପସ୍ଥାପନା। ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ...

4.5
(1.2K)
2 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
90939+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଅକୁହା କୋହ

5K+ 4.3 3 ମିନିଟ୍
08 ଅକ୍ଟୋବର 2020
2.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମତିପତ୍ର

3K+ 4.4 3 ମିନିଟ୍
12 ଅକ୍ଟୋବର 2020
3.

ଅକୁହା କୋହ

2K+ 4.4 2 ମିନିଟ୍
15 ଅକ୍ଟୋବର 2020
4.

ଅକୁହା କୋହ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ସମୟ ଶ୍ରୋତରେ ଗତିଶୀଳ କାହାଣୀ ଟି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ସଂସ୍କାର ର ପରିଚୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ର ଅୟମାରମ୍ଭ ର ସୂଚନା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ରାଜୀବ ଓ ସୀମାର ବ୍ୟବହାରରେ ବ୍ୟଥିତ ରୋଜି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

କଲେଜ ଶେଷ ସମୟର ଶେଷ ଦେଖା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ରୋଜି ପରିବାରର ଅତିଥି ସତ୍କାର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ରାଜୀବର ଭଉଣୀ ବାହାଘର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ରୋଜିର ଅବଶତା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ରୋଜିର ନୂତନ ପରିଚୟ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ରୋଜିର ଭାଲେନ୍ଟାଇନ ଡେ ପାଳନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ରାଜୀବର ବାପାଙ୍କର ରୋଜି ସହ ସାକ୍ଷାତ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ରୋଜିର ଦ୍ୱନ୍ଦ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରେ ରୋଜି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ରାଜୀବର ବମ୍ବେ ଗସ୍ତ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ରୋଜିର ଅନ୍ତର୍ବେଦନା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ରାଜୀବ ଓ ତା ମାଆ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ ଯୁଧ୍ୟ।

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିର ରୋମନ୍ଥନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked