pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଅକୁହା କଥା !
ଅକୁହା କଥା !

ଅକୁହା କଥା !

**ଅକୁହା କଥା ** ----------------------- ( ମନୋରମା ମିଶ୍ର) ( ଭାଗ :-- 1 ) ପ୍ରଜାପତି ଧରିବା କଣ ମନା  ---- ତେବେ ତମେ କୁହ ରାତି ପାହୁ ପାହୁ ସେ ପ୍ରଜାପତି ଗୁଡାକ କାହିଁକି ଆମ ବଗିଚାକୁ ଉଡି ଆସନ୍ତି  । ବିରକ୍ତ ହୋଇ ...

4.7
(1.9K)
2 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
1.5L+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଅକୁହା କଥା ! (1 )

8K+ 4.5 5 ମିନିଟ୍
09 ନଭେମ୍ବର 2020
2.

ଅକୁହା କଥା ! ( 2 )

5K+ 4.5 5 ମିନିଟ୍
10 ନଭେମ୍ବର 2020
3.

ଅକୁହା କଥା ! ( 3 )

4K+ 4.6 7 ମିନିଟ୍
12 ନଭେମ୍ବର 2020
4.

ଅକୁହା କଥା ! ( 4 )

4K+ 4.6 3 ମିନିଟ୍
16 ନଭେମ୍ବର 2020
5.

ଅକୁହା କଥା ! ( 5 )

4K+ 4.6 4 ମିନିଟ୍
17 ନଭେମ୍ବର 2020
6.

ଅକୁହା କଥା ! ( 6 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ଅକୁହାକଥା ! ( 7 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ଅକୁହା କଥା ! (8 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ଅକୁହା କଥା ! (9 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ଅକୁହା କଥା ! (10 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ଅକୁହା କଥା ! (11)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ଅକୁହା କଥା ! (12 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ଅକୁହା କଥା ! ( 13 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ଅକୁହା କଥା ! (14 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ଅକୁହା କଥା ! (15 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ