pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଅଜାତିଆ ପ୍ରେମିକା

ଅଜାତିଆ ପ୍ରେମିକା

ଉପନ୍ୟାସଧାରାବାହିକନାରୀ
ସାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ "ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ"
4.5
1253 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 262 ରିଭିୟୁ
272033
43 মিনিট
11 ଭାଗ
ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଡେ଼ଇ ଥିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଗାକୁ ଜଙ୍ଘ ଉପରକୁ ଭିଡ଼ୁ ଭିଡ଼ୁ ଲକି ର ନୀଳ କାଚ ଲଗା ଆଖି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ..… ତାକୁ ଯେମିତି କିଏ ଭିଡ଼ି ନେଉଥିଲା ଦଶ ବର୍ଷ ପଛକୁ........ ଅନେକ ପୁଅ ଙ୍କ ଭିଡ଼ରୁ ଏବେ ବି ସିଏ ...
272033
43 মিনিট
ଭାଗ
ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଡେ଼ଇ ଥିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଗାକୁ ଜଙ୍ଘ ଉପରକୁ ଭିଡ଼ୁ ଭିଡ଼ୁ ଲକି ର ନୀଳ କାଚ ଲଗା ଆଖି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ..… ତାକୁ ଯେମିତି କିଏ ଭିଡ଼ି ନେଉଥିଲା ଦଶ ବର୍ଷ ପଛକୁ........ ଅନେକ ପୁଅ ଙ୍କ ଭିଡ଼ରୁ ଏବେ ବି ସିଏ ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଅଜାତିଆ ପ୍ରେମିକା/ ଭାଗ 6
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଅଜାତିଆ ପ୍ରେମିକା/ ଭାଗ ୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଅଜାତିଆ ପ୍ରେମିକା/ ଭାଗ ୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଅଯାତିଆ ପ୍ରେମିକା / ଭାଗ ୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଆଯାତିଆ ପ୍ରେମିକା/ ଭାଗ ୧୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ଆଯାତିଆ ପ୍ରେମିକା (ଭାଗ ୧୧)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ