pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଅଜାତିଆ ପ୍ରେମିକା
ଅଜାତିଆ ପ୍ରେମିକା

ଅଜାତିଆ ପ୍ରେମିକା

ଧାରାବାହିକ

ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଡେ଼ଇ ଥିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଗାକୁ ଜଙ୍ଘ ଉପରକୁ ଭିଡ଼ୁ ଭିଡ଼ୁ ଲକି ର ନୀଳ କାଚ ଲଗା ଆଖି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ..… ତାକୁ ଯେମିତି କିଏ ଭିଡ଼ି ନେଉଥିଲା ଦଶ ବର୍ଷ ପଛକୁ........ ଅନେକ ପୁଅ ଙ୍କ ଭିଡ଼ରୁ ଏବେ ବି ସିଏ ...

4.5
(1.4K)
43 నిమిషాలు
ପଢିବା ସମୟ
277940+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଅଜାତିଆ ପ୍ରେମିକା

38K+ 4.6 4 నిమిషాలు
02 డిసెంబరు 2020
2.

ଅଜତିଆ ପ୍ରେମିକା/ ଭାଗ୨

28K+ 4.7 4 నిమిషాలు
04 డిసెంబరు 2020
3.

ଅଜାତିଆ ପ୍ରେମିକା/ ଭାଗ ୩

27K+ 4.7 4 నిమిషాలు
06 డిసెంబరు 2020
4.

ଅଜାତିଆ ପ୍ରେମିକ/ ଭାଗ ୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଅଜାତିଆ ପ୍ରେମିକା/ ଭାଗ ୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଅଜାତିଆ ପ୍ରେମିକା/ ଭାଗ 6

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଅଜାତିଆ ପ୍ରେମିକା/ ଭାଗ ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଅଜାତିଆ ପ୍ରେମିକା/ ଭାଗ ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଅଯାତିଆ ପ୍ରେମିକା / ଭାଗ ୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଆଯାତିଆ ପ୍ରେମିକା/ ଭାଗ ୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଆଯାତିଆ ପ୍ରେମିକା (ଭାଗ ୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked