pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଅଜବ  LOVE ଗଜବ  STORY (  DEVIL AND  CUTE LITTLE GIRL)
ଅଜବ  LOVE ଗଜବ  STORY (  DEVIL AND  CUTE LITTLE GIRL)

ଅଜବ LOVE ଗଜବ STORY ( DEVIL AND CUTE LITTLE GIRL)

ଧାରାବାହିକ

ପ୍ର - ପ୍ରତିଲିପି ଫେଲୋସିପ୍ ଲେଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା

ପ୍ରେମ କେବେ କେବେ ଏତେ ଖୁସି ଦିଏ ଯେ ଆମ ଭାବନା ଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ।   ପ୍ରେମ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ୍ ରୁ ଭଲ କରିଦିଏ, ତ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ରୁ ଖରାପ ବାଟ କୁ ନେଇଯାଏ।                ତାହାଲେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେମିତି କିଛି ...

4.9
(560)
1 ঘণ্টা
ପଢିବା ସମୟ
20.2K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଅଜବ LOVE ଗଜବ STORY( ଭାଗ -୧)

1K+ 5 2 মিনিট
13 ফেব্রুয়ারি 2023
2.

ଭାଗ -୨

811 5 3 মিনিট
17 ফেব্রুয়ারি 2023
3.

ଭାଗ -୩

735 5 3 মিনিট
17 ফেব্রুয়ারি 2023
4.

ଭାଗ -୪

733 5 3 মিনিট
17 ফেব্রুয়ারি 2023
5.

ଭାଗ -୫

719 5 2 মিনিট
19 ফেব্রুয়ারি 2023
6.

ଭାଗ-୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ଭାଗ ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ଭାଗ-୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ଭାଗ -୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ଭାଗ -୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ଭାଗ ୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ଭାଗ -୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ଭାଗ-୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ଭାଗ-୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ଭାଗ -୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ