pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
🔆"ଅଜବ ଏ ଯୋଡି" 🔆
🔆"ଅଜବ ଏ ଯୋଡି" 🔆

🔆"ଅଜବ ଏ ଯୋଡି" 🔆

ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଆକାଶରୁ ଅନବରତ ବର୍ଷା ଝରି ଚାଲିଥାଏ। ବାଇଶି ବର୍ଷର ଝିଅ ମେଘା ନିଜ ଭାବନା ଭିତରେ ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ। କୁଆଡେ ଯାଉଛି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ତାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ...

4.9
(14.2K)
6 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
223276+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

"ଅଜବ ଏ ଯୋଡି" 🔆 ଭାଗ - ୧

2K+ 4.8 2 ମିନିଟ୍
23 ନଭେମ୍ବର 2023
2.

"ଅଜବ ଏ ଯୋଡି" 🔆 ଭାଗ-୨

2K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
24 ନଭେମ୍ବର 2023
3.

"ଅଜବ ଏ ଯୋଡି" 🔆 ଭାଗ-୩

2K+ 4.9 3 ମିନିଟ୍
25 ନଭେମ୍ବର 2023
4.

"ଅଜବ ଏ ଯୋଡି" 🔆 ଭାଗ-୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

"ଅଜବ ଏ ଯୋଡି" 🔆 ଭାଗ-୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

"ଅଜବ ଏ ଯୋଡି" 🔆 ଭାଗ-୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

"ଅଜବ ଏ ଯୋଡି" 🔆 ଭାଗ-୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

"ଅଜବ ଏ ଯୋଡି" 🔆 ଭାଗ-୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

"ଅଜବ ଏ ଯୋଡି" 🔆 ଭାଗ-୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

"ଅଜବ ଏ ଯୋଡି" 🔆 ଭାଗ-୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

"ଅଜବ ଏ ଯୋଡି" 🔆 ଭାଗ-୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

"ଅଜବ ଏ ଯୋଡି" 🔆 ଭାଗ-୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

"ଅଜବ ଏ ଯୋଡି" 🔆 ଭାଗ-୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

"ଅଜବ ଏ ଯୋଡି" 🔆 ଭାଗ-୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

"ଅଜବ ଏ ଯୋଡି" 🔆 ଭାଗ-୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

"ଅଜବ ଏ ଯୋଡି" 🔆 ଭାଗ-୧୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

"ଅଜବ ଏ ଯୋଡି" 🔆 ଭାଗ-୧୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

"ଅଜବ ଏ ଯୋଡି" 🔆 ଭାଗ-୧୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

"ଅଜବ ଏ ଯୋଡି" 🔆 ଭାଗ-୧୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

"ଅଜବ ଏ ଯୋଡି" 🔆 ଭାଗ-୨୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked