pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଅଗଡ଼ମ ବଗଡ଼ମ 
( ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ )
ଅଗଡ଼ମ ବଗଡ଼ମ 
( ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ )

ଅଗଡ଼ମ ବଗଡ଼ମ ( ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ )

ଏହା ମୋହର ନିଜସ୍ୱ ଲେଖା ନୁହେଁ l ଯାହା କେବଳ ହଜିଯାଉଥିବା ଗଳ୍ପର ଉଦ୍ଧାର ମାତ୍ର l

4.7
(265)
1 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
12890+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ନିସ୍ଵାର୍ଥପର ବନ୍ଧୁ

1K+ 4.7 1 ମିନିଟ
19 ଅକ୍ଟୋବର 2020
2.

ସଦାନନ୍ଦ ଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା

977 4.5 2 ମିନିଟ୍
20 ଅକ୍ଟୋବର 2020
3.

ସମଜାତି ବନ୍ଧୁତା

767 4.7 2 ମିନିଟ୍
21 ଅକ୍ଟୋବର 2020
4.

ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ମୂର୍ଖ ରୂଷି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ମୁଳୁ ମାଇଲେ ଯିବ ସରି, ଦେବଙ୍କ ସଂଗେ କିମ୍ପା କଳି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ମେଣ୍ଢା ଆଉ ଗଧିଆ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ସିଂହର ମନ ବୁଝିଲା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ପକୃତ ବନ୍ଧୁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ମନର ରୋଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ସ୍ଵଭାଵ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ନିଷ୍ଠୁର ମୁନିବ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଚୋରର ମନ ପରିବର୍ତନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଦୁଇ ବୋତଲ ରକ୍ତ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଫଇସଲା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଶିକ୍ଷ୍ୟା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଉଧାର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ରକ୍ତର କେନାଲ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଦୁଇଟି ପଥରର କାହାଣୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked