pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଅଫେରା ରାଇଜ
ଅଫେରା ରାଇଜ

ଅଫେରା ରାଇଜ

ଅଫେରା ରାଇଜ ଭାଗ -୧        ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ସୋନାଲ୍ ଗୋଟିଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟକୁ ବାହା ହବ । ସୋନାଲ୍ ପାଇଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଥିଲା । ସେ ଜାଣି ନ ଥିଲା ଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କରନ୍ତି କଅଣ । ଯେତେବେଳେ ପୁଅପକ୍ଷର ଲୋକ ...

4.9
(253)
20 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
6636+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଅଫେରା ରାଇଜ

852 5 3 ମିନିଟ୍
14 ଫେବୃୟାରୀ 2023
2.

ଅଫେରା ରାଇଜ - ଭାଗ ୨

757 5 2 ମିନିଟ୍
14 ଫେବୃୟାରୀ 2023
3.

ଅଫେରା ରାଇଜ - ଭାଗ ୩

735 4.9 2 ମିନିଟ୍
14 ଫେବୃୟାରୀ 2023
4.

ଅଫେରା ରାଇଜ - ଭାଗ ୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଅଫେରା ରାଇଜ - ଭାଗ ୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଅଫେରା ରାଇଜ - ଭାଗ ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଅଫେରା ରାଇଜ - ଭାଗ ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଅଫେରା ରାଇଜ - ଭାଗ ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଅଫେରା ରାଇଜ - ଭାଗ ୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked