pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଅଫେରା ଅତୀତ।
ଅଫେରା ଅତୀତ।

ଆରାଧ୍ୟା, କୁନି ଝିଅ ଟିଏ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ରେ ପଢେ। ସେଦିନ ସ୍କୁଲ ରୁ ଫେରି ଦେଖେ ତ, ତାର ମାମା ଶୋଇଛି। ଅବେଳ ରେ ମାମା ଶୋଇବାର କେବେ ଦେଖି ନଥିଲା, ଆଜି ଭାବିଲା, ମାମା ର ନିଶ୍ଚେ କିଛି ହେଇଛି ବୋଧେ। ଅବୋଧ ବାଳିକା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ...

4.7
(4.9K)
9 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
5.2L+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଅଫେରା ଅତୀତ।

32K+ 4.5 5 ମିନିଟ୍
07 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
2.

ଭାଗ -୨

24K+ 4.7 5 ମିନିଟ୍
08 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
3.

ଭାଗ -୩

21K+ 4.6 5 ମିନିଟ୍
10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
4.

ଭାଗ -୪

20K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
5.

ଭାଗ -୫

19K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
6.

ଭାଗ -୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ଭାଗ -୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ଭାଗ -୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ଭାଗ -୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ଭାଗ -୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ଭାଗ -୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ଭାଗ -୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ଭାଗ -୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ଭାଗ -୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ଭାଗ -୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ