pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଏଇ ଆମ ସୁନା ସଂସାର
ଏଇ ଆମ ସୁନା ସଂସାର

ଏଇ ଆମ ସୁନା ସଂସାର

ବୋଉ , ଶୁଣୁଛ ଟି ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ପୁଅଙ୍କୁ ପାରିବିନି । ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଶହେ ଥର ପଚାରି ସାରିଲେଣି ଦିଦି କେତେବେଳେ ଆସିବେ ? କେତେ ଦିନ ରହିବେ ? ଆଜି କ'ଣ୍ କ'ଣ୍ ରୋଷେଇ ହେଇଚି ? ଅପା ତ ରୋଷେଇରେ ରହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଘର ସଫାରେ । ...

4.9
(2.2K)
8 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
43601+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଏଇ ଆମ ସୁନା ସଂସାର

1K+ 5 4 ମିନିଟ୍
25 ମେ 2023
2.

ଏଇ ଆମ ସୁନା ସଂସାର (ଭାଗ -୨)

893 5 4 ମିନିଟ୍
27 ମେ 2023
3.

ଏଇ ଆମ ସୁନା ସଂସାର (ଭାଗ -୩)

823 5 4 ମିନିଟ୍
30 ମେ 2023
4.

ଏଇ ଆମ ସୁନା ସଂସାର (ଭାଗ -୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଏଇ ଆମ ସୁନା ସଂସାର (ଭାଗ -୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଏଇ ଆମ ସୁନା ସଂସାର (ଭାଗ -୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଏଇ ଆମ ସୁନା ସଂସାର (ଭାଗ -୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଏଇ ଆମ ସୁନା ସଂସାର (ଭାଗ -୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଏଇ ଆମ ସୁନା ସଂସାର (ଭାଗ -୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଏଇ ଆମ ସୁନା ସଂସାର (ଭାଗ -୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଏଇ ଆମ ସୁନା ସଂସାର (ଭାଗ -୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଏଇ ଆମ ସୁନା ସଂସାର (ଭାଗ -୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଏଇ ଆମ ସୁନା ସଂସାର (ଭାଗ -୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଏଇ ଆମ ସୁନା ସଂସାର (ଭାଗ -୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଏଇ ଆମ ସୁନା ସଂସାର (ଭାଗ -୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked