pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ      ଭାଗ - 01

ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ ଭାଗ - 01

ଉପନ୍ୟାସପ୍ରେମପ୍ର - ପ୍ରତିଲିପି ଫେଲୋସିପ୍ ଲେଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
Kalpana Nayak
4.9
790 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 287 ରିଭିୟୁ
14009
3 ଘଣ୍ଟା
56 ଭାଗ
ଋତୁ ବସନ୍ତ l ଦକ୍ଷିଣଦିଗରୁ ଭାସିଆସୁଛି ଶୀତଳ ମଳୟପବନ l ସୁଶୀତଳ ଚନ୍ଦନ ବାସ୍ନାରେ ମହକେଇ ଦେଉଛି ପୃଥିବୀ ମାଆର ସୁଶୋଭିତ କୋଳକୁ l ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଗମନରେ ନୀଡ଼ ବାହୁଡା଼ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସୁମଧୁର କାକଳିରେ କୋଳାହଳମୟ ହୋଇ ଉଠୁଛି ...
14009
3 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ଋତୁ ବସନ୍ତ l ଦକ୍ଷିଣଦିଗରୁ ଭାସିଆସୁଛି ଶୀତଳ ମଳୟପବନ l ସୁଶୀତଳ ଚନ୍ଦନ ବାସ୍ନାରେ ମହକେଇ ଦେଉଛି ପୃଥିବୀ ମାଆର ସୁଶୋଭିତ କୋଳକୁ l ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଗମନରେ ନୀଡ଼ ବାହୁଡା଼ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସୁମଧୁର କାକଳିରେ କୋଳାହଳମୟ ହୋଇ ଉଠୁଛି ...
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ ଭାଗ - 06
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ ଭାଗ - 07
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ ଭାଗ - 08
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ ଭାଗ - 09
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ ଭାଗ - 10
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ ଭାଗ - 11
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ ଭାଗ - 12
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ ଭାଗ - 13
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ ଭାଗ - 14
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ ଭାଗ - 15
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ