pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ      ଭାଗ - 01
ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ      ଭାଗ - 01

ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ ଭାଗ - 01

ଋତୁ ବସନ୍ତ l ଦକ୍ଷିଣଦିଗରୁ ଭାସିଆସୁଛି ଶୀତଳ ମଳୟପବନ l ସୁଶୀତଳ ଚନ୍ଦନ ବାସ୍ନାରେ ମହକେଇ ଦେଉଛି ପୃଥିବୀ ମାଆର ସୁଶୋଭିତ କୋଳକୁ l ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଗମନରେ ନୀଡ଼ ବାହୁଡା଼ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସୁମଧୁର କାକଳିରେ କୋଳାହଳମୟ ହୋଇ ଉଠୁଛି ...

4.9
(1.9K)
5 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
38.5K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ ଭାଗ - 01

1K+ 4.9 3 ମିନିଟ୍
17 ଫେବୃୟାରୀ 2023
2.

ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ ଭାଗ - 02

948 4.9 3 ମିନିଟ୍
18 ଫେବୃୟାରୀ 2023
3.

ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ ଭାଗ - 03

843 5 4 ମିନିଟ୍
19 ଫେବୃୟାରୀ 2023
4.

ଅଦ୍ୟପ୍ରେମ ଭାଗ - 04

818 5 3 ମିନିଟ୍
23 ଫେବୃୟାରୀ 2023
5.

ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ ଭାଗ୍ୟ - 05

793 4.9 3 ମିନିଟ୍
25 ଫେବୃୟାରୀ 2023
6.

ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ ଭାଗ - 06

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ ଭାଗ - 07

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ ଭାଗ - 08

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ ଭାଗ - 09

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ ଭାଗ - 10

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ ଭାଗ - 11

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ ଭାଗ - 12

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ ଭାଗ - 13

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ ଭାଗ - 14

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ ଭାଗ - 15

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ