pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ"
"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ"

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ"

ଧାରାବାହିକ

ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆକାଶ ଗଡ଼ରୁ। ରାଜା ସତ୍ୟଦେଵ ପିତା ସିନ୍ଧୁଦେବଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନକୁ ନେଇ କିପରି ମାତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଧାର କରି ସେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆଗେଇଲେ ତାହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ସହ କିପରି ସେ ନିଜ ପ୍ରେମ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ...

4.8
(1.0K)
3 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
59.0K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

"ଆଦିତ୍ୟର ପ୍ରେମ" (ପ୍ରଥମ ଭାଗ)

3K+ 4.5 5 ମିନିଟ୍
07 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021
2.

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ" (ଭାଗ ୨)

2K+ 4.5 5 ମିନିଟ୍
09 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021
3.

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ" (ଭାଗ - ୩)

2K+ 4.3 5 ମିନିଟ୍
12 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021
4.

"ଆଦିତ୍ୟର ପ୍ରେମ" (ଭାଗ ୪)

2K+ 4.6 5 ମିନିଟ୍
15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021
5.

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ" (ଭାଗ-୫)

2K+ 4.6 5 ମିନିଟ୍
18 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021
6.

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ" (ଭାଗ - ୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ" (ଭାଗ - ୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ" (ଭାଗ - ୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ" (ଭାଗ - ୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ" (ଭାଗ - ୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ" (ଭାଗ - ୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ" (ଭାଗ - ୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ" (ଭାଗ - ୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ" (ଭାଗ - ୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ " (ଭାଗ - ୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ