pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ"
"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ"

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ"

ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆକାଶ ଗଡ଼ରୁ। ରାଜା ସତ୍ୟଦେଵ ପିତା ସିନ୍ଧୁଦେବଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନକୁ ନେଇ କିପରି ମାତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଧାର କରି ସେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆଗେଇଲେ ତାହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ସହ କିପରି ସେ ନିଜ ପ୍ରେମ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ...

4.8
(1.1K)
3 કલાક
ପଢିବା ସମୟ
61394+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

"ଆଦିତ୍ୟର ପ୍ରେମ" (ପ୍ରଥମ ଭାଗ)

3K+ 4.5 5 મિનિટ
07 માર્ચ 2021
2.

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ" (ଭାଗ ୨)

2K+ 4.5 5 મિનિટ
09 માર્ચ 2021
3.

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ" (ଭାଗ - ୩)

2K+ 4.4 5 મિનિટ
12 માર્ચ 2021
4.

"ଆଦିତ୍ୟର ପ୍ରେମ" (ଭାଗ ୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ" (ଭାଗ-୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ" (ଭାଗ - ୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ" (ଭାଗ - ୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ" (ଭାଗ - ୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ" (ଭାଗ - ୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ" (ଭାଗ - ୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ" (ଭାଗ - ୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ" (ଭାଗ - ୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ" (ଭାଗ - ୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ" (ଭାଗ - ୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

"ଆଦିତ୍ୟ ର ପ୍ରେମ " (ଭାଗ - ୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked