pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
💔"ଅଦିନିଆ ଝଡ"💔
💔"ଅଦିନିଆ ଝଡ"💔

💔"ଅଦିନିଆ ଝଡ"💔

ପ୍ର - ମହାଧାରାବାହିକ୨୩

ଗାଁ ବିଲ ମଝି ହୁଡାରେ ଦୌଡି ଦୌଡି ଚାଲିଛି ସୁରଭି । ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ । ଯାହାକି ଆଜି ତାକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଉଛି । କାହାକୁ ବା କହିବ ତା'ର ଏ ଲୁହ କଥା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପଛକୁ ତିଳେ ହେଲେ ନ ଚାହିଁ ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିଛି । ଲକ୍ଷ୍ଯ ...

4.9
(2.4K)
29 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
48956+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

💔"ଅଦିନିଆ ଝଡ" 💔 (୧)

1K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
11 ଡିସେମ୍ବର 2022
2.

💔"ଅଦିନିଆ ଝଡ"💔 (୨)

1K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
12 ଡିସେମ୍ବର 2022
3.

💔"ଅଦିନିଆ ଝଡ "💔 (୩)

1K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
13 ଡିସେମ୍ବର 2022
4.

💔"ଅଦିନିଆ ଝଡ "💔 (୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

💔"ଅଦିନିଆ ଝଡ "💔 (୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

💔"ଅଦିନିଆ ଝଡ"💔 (୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

💔"ଅଦିନିଆ ଝଡ"💔 (୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

💔"ଅଦିନିଆ ଝଡ"💔(୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

💔"ଅଦିନିଆ ଝଡ"💔 (୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

💔"ଅଦିନିଆ ଝଡ"💔 (୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

💔"ଅଦିନିଆ ଝଡ" 💔 (୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

💔"ଅଦିନିଆ ଝଡ"💔 (୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

💔"ଅଦିନିଆ ଝଡ"💔 (୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

💔"ଅଦିନିଆ ଝଡ"💔 (୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

💔"ଅଦିନିଆ ଝଡ"💔 (୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked