pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଅଧା ଲେଖା ଡାଏରୀ
ଅଧା ଲେଖା ଡାଏରୀ

ଅଧା ଲେଖା ଡାଏରୀ

ଧାରାବାହିକ

ଲୋକ ମାନେ ଖାଇପିଇ ଚାଲିଗଲେଣି।। ପ୍ରୀତିଲଗ୍ନା ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିର ଦୀପ ଜାଳି ବସିଚି

4.8
(580)
1 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
41442+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଅଧା ଲେଖା ଡାଏରୀ

4K+ 4.6 4 ମିନିଟ୍
05 ଡିସେମ୍ବର 2020
2.

ଅଧା ଲେ ଖାଡାଏରୀ (ଭାଗ-୨)

3K+ 4.4 3 ମିନିଟ୍
06 ଡିସେମ୍ବର 2020
3.

ଅଧା ଲେଖା ଡାଏରୀ (ଭାଗ-୩)

3K+ 4.8 3 ମିନିଟ୍
06 ଡିସେମ୍ବର 2020
4.

ଅଧା ଲେଖା ଡାଏରୀ (ଭାଗ-୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଅଧାଲେଖା ଡାଏରୀ (ଭାଗ-୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଅଧାଲେଖ। ଡାଏରୀ(ଭାଗ-୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଅଧାଲେଖ। ଡାଏରୀ{ଭାଗ-୭}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଅଧାଲେଖ। ଡାଏରୀ {ଭାଗ-୮}

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଅଧାଲେଖ। ଡାଏରୀ(ଭାଗ-୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଅଧାଲେଖ। ଡାଏରୀ(ଭାଗ-୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଅଧାଲେଖ। ଡାଏରୀ(ଭାଗ-୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଅଧାଲେଖ। ଡାଏରୀ(ଭାଗ-୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଅଧାଲେଖ। ଡାଏରୀ(ଭାଗ-୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଅଧାଲେଖ। ଡାଏରୀ(ଭାଗ-୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଅଧାଲେଖ। ଡାଏରୀ(ଶେଷ ଭାଗ-୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked