pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଅଛୁଆଁ ପ୍ରେମ
ଅଛୁଆଁ ପ୍ରେମ

ମାଉସୀ...... ମାଉସୀ.....ଦେଖିବ ଆସ ଆଜି ବି ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଓଦା ହୋଇ ଆସିଛି। ଓଦା ସରସର ହୋଇ ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଆସିଲା ରାଜୁ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ ସାର୍ଟ ରୁ ଝର ଝର ହୋଇ ଝରି ଯାଉଛି ବର୍ଷା ପାଣି।ସେଇ ଓଦା ହାତରେ ରୂପା ର ପାଟିଟା କୁ ମାଡି ବସି ...

4.8
(127.0K)
44 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
5373048+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଅଛୁଆଁ ପ୍ରେମ (ଭାଗ - ୧)

81K+ 4.7 6 ମିନିଟ୍
28 ଅଗଷ୍ଟ 2021
2.

ଅଛୁଆଁ ପ୍ରେମ (ଭାଗ - ୨)

59K+ 4.7 6 ମିନିଟ୍
30 ଅଗଷ୍ଟ 2021
3.

ଅଛୁଆଁ ପ୍ରେମ (ଭାଗ - ୩)

54K+ 4.7 5 ମିନିଟ୍
02 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
4.

ଅଛୁଆଁ ପ୍ରେମ (ଭାଗ - ୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଅଛୁଆଁ ପ୍ରେମ (ଭାଗ - ୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଅଛୁଆଁ ପ୍ରେମ (ଭାଗ - ୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଅଛୁଆଁ ପ୍ରେମ (ଭାଗ - ୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଅଛୁଆଁ ପ୍ରେମ (ଭାଗ - ୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଅଛୁଆଁ ପ୍ରେମ (ଭାଗ - ୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଅଛୁଆଁ ପ୍ରେମ (ଭାଗ - ୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଅଛୁଆଁ ପ୍ରେମ (ଭାଗ - ୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଅଛୁଆଁ ପ୍ରେମ (ଭାଗ - ୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଅଛୁଆଁ ପ୍ରେମ (ଭାଗ - ୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଅଛୁଆଁ ପ୍ରେମ (ଭାଗ - ୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଅଛୁଆଁ ପ୍ରେମ (ଭାଗ - ୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଅଛୁଆଁ ପ୍ରେମ (ଭାଗ - ୧୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଅଛୁଆଁ ପ୍ରେମ (ଭାଗ - ୧୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଅଛୁଆଁ ପ୍ରେମ (ଭାଗ - ୧୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଅଛୁଆଁ ପ୍ରେମ (ଭାଗ - ୧୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଅଛୁଆଁ ପ୍ରେମ (ଭାଗ - ୨୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked