pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା
ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା

ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା

ଧାରାବାହିକ

🌹ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା🌹      ♥️Part-1♥️ ~~~~~~~~~~~~~                    ଗୋଟିଏ ଗାଆଁରେ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଜଣେ ଆୟୁଷ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ | ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଆୟୁଷ ଠାରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ବଡ଼ | କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ...

4.8
(357)
42 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
29300+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା

3K+ 4.8 3 ମିନିଟ୍
21 ଅକ୍ଟୋବର 2020
2.

ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା(Part-2)

2K+ 4.9 3 ମିନିଟ୍
22 ଅକ୍ଟୋବର 2020
3.

ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା(Part-3)

2K+ 4.9 3 ମିନିଟ୍
23 ଅକ୍ଟୋବର 2020
4.

ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା(Part-4)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା(Part-5)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା(Part-6)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା(Part-7)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା(Part-8)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା(Part-9)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା(Part-10)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା(Part-11)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା(ଅନ୍ତିମ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked