pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
"ଅଚିହ୍ନା ବାପା"
"ଅଚିହ୍ନା ବାପା"

"ଅଚିହ୍ନା ବାପା"

ଧାରାବାହିକ

ରୁଚି ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ। କିପରି ମାଆ ଛେଉଣ୍ଡ ଝିଅଟିକୁ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀ ରେ। ସତରେ ସେ କଣ ସଫଳ ହେବେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ରେ ...

4.9
(1.1K)
52 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
23.1K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

"ଅଚିହ୍ନା ବାପା" ପ୍ରଥମ ଭାଗ

1K+ 4.8 2 ମିନିଟ୍
01 ଜୁଲାଇ 2022
2.

"ଅଚିହ୍ନା ବାପା" ଭାଗ ୨ - ରୁଚି ର ଗାଡି ଚଲେଇବା ଶିକ୍ଷା

1K+ 4.8 1 ମିନିଟ
02 ଜୁଲାଇ 2022
3.

"ଅଚିହ୍ନା ବାପା" ଭାଗ ୩ - ରୁଚିର ରୋଷେଇ

1K+ 4.8 2 ମିନିଟ୍
07 ଜୁଲାଇ 2022
4.

"ଅଚିହ୍ନା ବାପା" ଭାଗ ୪ - ରୁଚିର ନୂଆ କ୍ଲାସ

1K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
09 ଜୁଲାଇ 2022
5.

"ଅଚିହ୍ନା ବାପା" ଭାଗ ୫ - ରୁଚିର ନୂଆ ଇଂରାଜୀ ଲେକଚରର

1K+ 4.7 2 ମିନିଟ୍
10 ଜୁଲାଇ 2022
6.

"ଅଚିହ୍ନା ବାପା" ଭାଗ ୬ - ରୁଚିର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

"ଅଚିହ୍ନା ବାପା" ଭାଗ ୭ - ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

"ଅଚିହ୍ନା ବାପା" ଭାଗ ୮ - ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଓ ସୂଚୀଙ୍କ ଭେଟ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

"ଅଚିହ୍ନା ବାପା" ଭାଗ ୯ - ଏକ ନିରବ ରାତିର ଯାତ୍ରା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

"ଅଚିହ୍ନା ବାପା" ଭାଗ ୧୦ - ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

"ଅଚିହ୍ନା ବାପା" ଭାଗ ୧୧ - କିଏ ସେ ଲୋକ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

"ଅଚିହ୍ନା ବାପା" ଭାଗ ୧୨ - ସୂଚୀଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

"ଅଚିହ୍ନା ବାପା" ଭାଗ ୧୩ - ରୁଚି ର ମାଆ ସୁଚି!!!

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

"ଅଚିହ୍ନା ବାପା" ଭାଗ ୧୪ - ରୁଚି ର ସନ୍ଦେହ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

"ଅଚିହ୍ନା ବାପା" ଭାଗ ୧୫ - ସୁଚିଙ୍କ ରାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ