pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଅବୁଝା ପୁଅ...

ଅବୁଝା ପୁଅ...

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ
Akul Pradhan
5
1 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 0 ରିଭିୟୁ
25
4 ମିନିଟ୍
1 ଭାଗ
ସିଏ ଦିନେ ଥିଲା ତା ବାପା ଓ ମାର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ! ମା ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଗଲା ମା କାନ୍ଧି ପକାଉଥିଲା ! ମା ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ସେ ଭାତ ଖାଉଥିଲା !! ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ମା ତା ଫେରିବା ବାଟ ଚାହଁ ରହିଥିଲା କି ମୋ ଧନ କେବେ ଫେରିବା ?? ସମୟ ର ...
25
4 ମିନିଟ୍
ଭାଗ
ସିଏ ଦିନେ ଥିଲା ତା ବାପା ଓ ମାର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ! ମା ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଗଲା ମା କାନ୍ଧି ପକାଉଥିଲା ! ମା ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ସେ ଭାତ ଖାଉଥିଲା !! ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ମା ତା ଫେରିବା ବାଟ ଚାହଁ ରହିଥିଲା କି ମୋ ଧନ କେବେ ଫେରିବା ?? ସମୟ ର ...

ଅଧ୍ୟାୟ