pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3
ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3

ଧାରାବାହିକ

ଏଥର ଯୁବକ ଚାହିଁଥିଲେ ସୋଫିଆଙ୍କୁ,ସୋଫିଆ ଦେହରେ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ପୋଷାକ। କୁଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚିଆ ଖୋଲା କେଶ,କେଶଟି କାନ୍ଧ ପାଖରୁ ଅଳ୍ପ ତଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି,ଗୋଟିଏ ହାତରେ ହାତଘଣ୍ଟା, ଆର ହାତଟି ...

4.8
(3.6K)
4 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
130269+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3(ଭାଗ 1)

3K+ 4.7 7 ମିନିଟ୍
30 ଅପ୍ରେଲ 2022
2.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3(ଭାଗ 2)

2K+ 4.8 2 ମିନିଟ୍
02 ମେ 2022
3.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3(ଭାଗ 3)

2K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
03 ମେ 2022
4.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ3(ଭାଗ 4)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ3(ଭାଗ 5)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତିପାର୍ଟ 3🌹(ଭାଗ 6)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3(ଭାଗ 7)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ3(ଭାଗ 8)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3(ଭାଗ 9)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3(ଭାଗ 10)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3(ଭାଗ 11)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ3(ଭାଗ 12)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3(ଭାଗ13)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3(ଭାଗ 14)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3(ଭାଗ 15)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି ପାର୍ଟ 3 ଭାଗ 16

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତ ପାର୍ଟ 3ଭାଗ 17

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି ପାର୍ଟ 3 ଭାଗ 18

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି ପାର୍ଟ 3 ଭାଗ 19

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି ପାର୍ଟ 3 ଭାଗ 20

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked