pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍

ଧାରାବାହିକପ୍ରେମପ୍ର - ମହାଧାରାବାହିକ୨୩
Jharana Pradhan "ଝରଣା ପ୍ରଧାନ।"
4.9
18568 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 4550 ରିଭିୟୁ
332809
7 ଘଣ୍ଟା
179 ଭାଗ
ପଦ୍ମଫୁଲ ଆକୃତିର ପୁଣ୍ଡରିକା ଭବନରେ ଅବନ୍ତିକା ଦେବୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ନିଜ ପୁଅ ଅଥର୍ବର ଆସିବା ରାସ୍ତାକୁ। ଅଥର୍ବ ହେଉଛି ବିଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନିକେତ ବାବୁ ଓ ଅବନ୍ତିକାଙ୍କ ପୁଅ। ଅନିକେତ ବାବୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ...
332809
7 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ପଦ୍ମଫୁଲ ଆକୃତିର ପୁଣ୍ଡରିକା ଭବନରେ ଅବନ୍ତିକା ଦେବୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ନିଜ ପୁଅ ଅଥର୍ବର ଆସିବା ରାସ୍ତାକୁ। ଅଥର୍ବ ହେଉଛି ବିଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନିକେତ ବାବୁ ଓ ଅବନ୍ତିକାଙ୍କ ପୁଅ। ଅନିକେତ ବାବୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ...
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୦୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୦୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୦୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୦୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୧
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୨
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୩
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୪
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୫
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ