pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍

ପ୍ର - ମହାଧାରାବାହିକ୨୩

ପଦ୍ମଫୁଲ ଆକୃତିର ପୁଣ୍ଡରିକା ଭବନରେ ଅବନ୍ତିକା ଦେବୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ନିଜ ପୁଅ ଅଥର୍ବର ଆସିବା ରାସ୍ତାକୁ। ଅଥର୍ବ ହେଉଛି ବିଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନିକେତ ବାବୁ ଓ ଅବନ୍ତିକାଙ୍କ ପୁଅ। ଅନିକେତ ବାବୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ...

4.9
(39.3K)
12 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
7.7L+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୦୧

5K+ 4.8 2 ମିନିଟ୍
27 ଡିସେମ୍ବର 2022
2.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୦୨

4K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
27 ଡିସେମ୍ବର 2022
3.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୦୩

3K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
28 ଡିସେମ୍ବର 2022
4.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୦୪

3K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
29 ଡିସେମ୍ବର 2022
5.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୦୫

3K+ 4.9 3 ମିନିଟ୍
30 ଡିସେମ୍ବର 2022
6.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୦୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୦୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୦୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୦୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ