pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍

ପ୍ର - ମହାଧାରାବାହିକ୨୩

ପଦ୍ମଫୁଲ ଆକୃତିର ପୁଣ୍ଡରିକା ଭବନରେ ଅବନ୍ତିକା ଦେବୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ନିଜ ପୁଅ ଅଥର୍ବର ଆସିବା ରାସ୍ତାକୁ। ଅଥର୍ବ ହେଉଛି ବିଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନିକେତ ବାବୁ ଓ ଅବନ୍ତିକାଙ୍କ ପୁଅ। ଅନିକେତ ବାବୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ...

4.9
(58.7K)
16 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
1242935+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୦୧

8K+ 4.8 2 ମିନିଟ୍
27 ଡିସେମ୍ବର 2022
2.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୦୨

5K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
27 ଡିସେମ୍ବର 2022
3.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୦୩

5K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
28 ଡିସେମ୍ବର 2022
4.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୦୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୦୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୦୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୦୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୦୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୦୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 💗 ଭାଗ-୧୭ (ଆଲେକ୍ସଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୨୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked