pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଅଭିଶପ୍ତ ପ୍ରେମ   
   
(ସାଗରିକା ପାଢୀ)
ଅଭିଶପ୍ତ ପ୍ରେମ   
   
(ସାଗରିକା ପାଢୀ)

ଅଭିଶପ୍ତ ପ୍ରେମ (ସାଗରିକା ପାଢୀ)

ନା  ମା' ମୁଁ  ସ୍କୁଲ୍‌ ଯିବି   ପାଠ  ପଢିବି , ଦେଖିବୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢି ଦିନେ ଏତେ ବଡ ମଣିଷ ହେବି ଯେ ଆଜି ଆମ  ସହ ଯେଉଁ ଲୋକ   କଥା ହେବାକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ସହ କଥା ହେବାକୁ ସମୟ ବାହାରେ କରିବେ  , ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇ  ଯିବ ...

4.8
(75)
20 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
7348+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଅଭିଶପ୍ତ ପ୍ରେମ

2K+ 4.8 2 ମିନିଟ୍
29 ଜାନୁୟାରୀ 2022
2.

ଅଭିଶପ୍ତ ପ୍ରେମ ଭାଗ- ୨

1K+ 4.7 2 ମିନିଟ୍
30 ଜାନୁୟାରୀ 2022
3.

ଅଭିଶପ୍ତ ପ୍ରେମ (ଭାଗ-୩)

1K+ 5 1 ମିନିଟ
31 ଜାନୁୟାରୀ 2022
4.

ଅଭିଶପ୍ତ ପ୍ରେମ ( ଭାଗ-୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଅଭିଶପ୍ତ ପ୍ରେମ (ଭାଗ-୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଅଭିଶପ୍ତ ପ୍ରେମ (ଭାଗ-୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଅଭିଶପ୍ତ ପ୍ରେମ(ଭାଗ-୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଅଭିଶପ୍ତ ପ୍ରେମ (ଭାଗ-୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଅଭିଶପ୍ତ ପ୍ରେମ(ଭାଗ-୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked