pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଏ ପ୍ରେମ କେମିତି ..... 😳 ? ( BL ) ।
ଏ ପ୍ରେମ କେମିତି ..... 😳 ? ( BL ) ।

ଏ ପ୍ରେମ କେମିତି ..... 😳 ? ( BL ) ।

ଧାରାବାହିକ
lgbtq / bl

( ଏହା ଏକ ସମଲଙ୍ଗିକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ 🧑‍🤝‍🧑 । କୃପୀୟା ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ବିରୋଧୀ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ନିମିତ୍ତ ପାଠ ...

4.9
(1.4K)
13 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
24937+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଏ ପ୍ରେମ କେମିତି ..... 😳 ?

809 4.7 5 ମିନିଟ୍
22 ମେ 2023
2.

ଏ ପ୍ରେମ କେମିତି ..... 😳 ?

553 5 5 ମିନିଟ୍
24 ମେ 2023
3.

ଏ ପ୍ରେମ କେମିତି ..... 😳 ?

491 5 6 ମିନିଟ୍
26 ମେ 2023
4.

ଏ ପ୍ରେମ କେମିତି ..... 😳 ?

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଏ ପ୍ରେମ କେମିତି ..... 😳 ?

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଏ ପ୍ରେମ କେମିତି ..... 😳 ?

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଏ ପ୍ରେମ କେମିତି ..... 😳 ?

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଏ ପ୍ରେମ କେମିତି ..... 😳 ?

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଏ ପ୍ରେମ କେମିତି ..... 😳 ?

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଏ ପ୍ରେମ କେମିତି ..... 😳 ?

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଏ ପ୍ରେମ କେମିତି ..... 😳 ?

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଏ ପ୍ରେମ କେମିତି ..... 😳 ?

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଏ ପ୍ରେମ କେମିତି ..... 😳 ?

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଏ ପ୍ରେମ କେମିତି ..... 😳 ?

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଏ ପ୍ରେମ କେମିତି ..... 😳 ?

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked