pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଏ ମନଝୁରେ ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ
ଏ ମନଝୁରେ ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ

ଏ ମନଝୁରେ ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ

ପ୍ର - ପ୍ରତିଲିପି ଫେଲୋସିପ୍ ଲେଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା

ପ୍ରିୟ ପାଠକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ |ଆପଣ ମାନେ ମୋତେ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ |ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆସିଛି |ମୋତେ ଆପଣ ମାନେ  କାହାଣୀ ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ  କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ...

4.9
(448)
6 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
14.4K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଏ ମନଝୁରେ ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ

990 4.8 4 ମିନିଟ୍
16 ଫେବୃୟାରୀ 2023
2.

ଏ ମନଝୁରେ ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ

686 4.8 4 ମିନିଟ୍
17 ଫେବୃୟାରୀ 2023
3.

ଏ ମନଝୁରେ ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ

635 4.8 5 ମିନିଟ୍
22 ଫେବୃୟାରୀ 2023
4.

ଏ ମନଝୁରେ ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ

594 4.8 4 ମିନିଟ୍
27 ଫେବୃୟାରୀ 2023
5.

ଏ ମନଝୁରେ ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ

539 4.7 4 ମିନିଟ୍
02 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023
6.

ଏ ମନଝୁରେ ତୁମ ପ୍ରେମପାଇଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ଏ ମନଝୁରେ ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ଏ ମନଝୁରେ ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ଏ ମନଝୁରେ ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ଏ ମନଝୁରେ ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ଏ ମନଝୁରେ ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ଏ ମନଝୁରେ ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ଏ ମନଝୁରେ ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ଏ ମନଝୁରେ ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ଏ ମନଝୁରେ ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ