pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଏ ଜୀବନ ମଧୁମୟ
ଏ ଜୀବନ ମଧୁମୟ

ଏ ଜୀବନ ମଧୁମୟ

ଜୀବନ

ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ମାନବ ଜନ୍ମ ବିରଳ। ଏ ଅମୃତପ୍ରତିମ ମାନବ ଜୀବନ ଲାଭ କରି ଆମେ ଧନ୍ୟ। ମାତ୍ର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କାମନା ଆଉ ଶାରୀରିକ କ୍ଳେଶ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସାମୟିକ ଅଭାବବୋଧ ଆଉ ଦୁଃଖ। ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଭୁଲି ଅପ୍ରାପ୍ତର ... ...

4.9
(1.3K+)
2 तास
ପଢିବା ସମୟ
5.5K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତିସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ମାନବ ଜନ୍ମ ବିରଳ। ଏ ଅମୃତପ୍ରତିମ ମାନବ ଜୀବନ ଲାଭ କରି ଆମେ ଧନ୍ୟ। ମାତ୍ର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କାମନା ଆଉ ଶାରୀରିକ କ୍ଳେଶ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସାମୟିକ ଅଭାବବୋଧ ...

4.9
(1.3K+)
2 तास
ପଢିବା ସମୟ
5.5K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି

ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1

ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ହେବ

4.7 1 मिनिट
27 जुन 2020
2

ମାଣିକକୁ ଦେଏ ଆଣି

4.6 1 मिनिट
27 जुन 2020
3

ରଖିବ ଦେଉଳ ଧ୍ୟାନ

5 1 मिनिट
28 जुन 2020
4

ମଥାରୁ ଓଢ଼ଣୀ ଖସିଗଲା

5 1 मिनिट
01 जुलै 2020
5

ବନମାଳୀ ବିଜେ ଯମୁନା କୂଳେ

4.5 1 मिनिट
30 जुन 2020
6

ବଡ ଦାଣ୍ଡେ ଏବେ ବିଜେ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7

ସାତ ଦରିଆ ସେ ପାରେ ଥାଇ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8

ପଡ଼ିଶା ଘରର ରାନୁ ମହାନ୍ତି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9

ଆଜି ମୋର ଖଡ଼ିଛୁଆଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10

ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଆମ ଜୀବନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11

ହସ ଖେଳୁ ତା' ମୁହେଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12

କରାଅ ଧର୍ମର ଜୟ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13

ଭାରି ସେ ଏଡ଼େ ଜଣେ !

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14

ପଡ଼ରେ ଲୁଚି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15

ଟପର ଟପକ ଟପ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ