ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ଏ ଜୀବନ ମଧୁମୟ

ଏ ଜୀବନ ମଧୁମୟ

ଜୀବନ
ବି. ନିରୁପମା
4.9
1343 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 1212 ରିଭିୟୁ
5495
2 ଘଣ୍ଟା
108 ଭାଗ
ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ମାନବ ଜନ୍ମ ବିରଳ। ଏ ଅମୃତପ୍ରତିମ ମାନବ ଜୀବନ ଲାଭ କରି ଆମେ ଧନ୍ୟ। ମାତ୍ର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କାମନା ଆଉ ଶାରୀରିକ କ୍ଳେଶ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସାମୟିକ ଅଭାବବୋଧ ଆଉ ଦୁଃଖ। ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଭୁଲି ଅପ୍ରାପ୍ତର ...
5495
2 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ମାନବ ଜନ୍ମ ବିରଳ। ଏ ଅମୃତପ୍ରତିମ ମାନବ ଜୀବନ ଲାଭ କରି ଆମେ ଧନ୍ୟ। ମାତ୍ର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କାମନା ଆଉ ଶାରୀରିକ କ୍ଳେଶ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସାମୟିକ ଅଭାବବୋଧ ଆଉ ଦୁଃଖ। ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଭୁଲି ଅପ୍ରାପ୍ତର ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ବଡ ଦାଣ୍ଡେ ଏବେ ବିଜେ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ସାତ ଦରିଆ ସେ ପାରେ ଥାଇ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ପଡ଼ିଶା ଘରର ରାନୁ ମହାନ୍ତି
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଆଜି ମୋର ଖଡ଼ିଛୁଆଁ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଆମ ଜୀବନ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ହସ ଖେଳୁ ତା' ମୁହେଁ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
କରାଅ ଧର୍ମର ଜୟ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ଭାରି ସେ ଏଡ଼େ ଜଣେ !
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ପଡ଼ରେ ଲୁଚି
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ଟପର ଟପକ ଟପ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ