pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଏ ଜୀବନ ମଧୁମୟ
ଏ ଜୀବନ ମଧୁମୟ

ଏ ଜୀବନ ମଧୁମୟ

ଜୀବନ

ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ମାନବ ଜନ୍ମ ବିରଳ। ଏ ଅମୃତପ୍ରତିମ ମାନବ ଜୀବନ ଲାଭ କରି ଆମେ ଧନ୍ୟ। ମାତ୍ର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କାମନା ଆଉ ଶାରୀରିକ କ୍ଳେଶ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସାମୟିକ ଅଭାବବୋଧ ଆଉ ଦୁଃଖ। ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଭୁଲି ଅପ୍ରାପ୍ତର ...

4.9
(1.3K)
2 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
5569+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ହେବ

950 4.7 1 ମିନିଟ
27 ଜୁନ 2020
2.

ମାଣିକକୁ ଦେଏ ଆଣି

284 4.6 1 ମିନିଟ
27 ଜୁନ 2020
3.

ରଖିବ ଦେଉଳ ଧ୍ୟାନ

145 5 1 ମିନିଟ
28 ଜୁନ 2020
4.

ମଥାରୁ ଓଢ଼ଣୀ ଖସିଗଲା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ବନମାଳୀ ବିଜେ ଯମୁନା କୂଳେ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ବଡ ଦାଣ୍ଡେ ଏବେ ବିଜେ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ସାତ ଦରିଆ ସେ ପାରେ ଥାଇ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ପଡ଼ିଶା ଘରର ରାନୁ ମହାନ୍ତି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଆଜି ମୋର ଖଡ଼ିଛୁଆଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଆମ ଜୀବନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ହସ ଖେଳୁ ତା' ମୁହେଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

କରାଅ ଧର୍ମର ଜୟ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଭାରି ସେ ଏଡ଼େ ଜଣେ !

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ପଡ଼ରେ ଲୁଚି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଟପର ଟପକ ଟପ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked