ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ସେ ଦୁଇ ଆଖି

ସେ ଦୁଇ ଆଖି

ରୋମାଞ୍ଚକରପ୍ରେମପ୍ର - ପ୍ରତିଲିପି ଫେଲୋସିପ୍ ଲେଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
Anjali Mandangi
4.9
5550 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 2523 ରିଭିୟୁ
180130
12 ଘଣ୍ଟା
134 ଭାଗ
‌    - ::(ସେ ଦୁଇ ଆଖି)::- ଆଜକୁ ଆଠବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି । ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ବପ୍ନ । ନା କେବେ ବଦଳିଛି ନା କେବେ ପୂରା ହୋଇଛି । ସବୁ ବେଳେ ଅଧା ସ୍ବପ୍ନ । ସେହି ଦୁଇ ଆଖି । - କିଏ ତୁମେ ?????? ଏଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ । ...
180130
12 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
‌    - ::(ସେ ଦୁଇ ଆଖି)::- ଆଜକୁ ଆଠବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି । ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ବପ୍ନ । ନା କେବେ ବଦଳିଛି ନା କେବେ ପୂରା ହୋଇଛି । ସବୁ ବେଳେ ଅଧା ସ୍ବପ୍ନ । ସେହି ଦୁଇ ଆଖି । - କିଏ ତୁମେ ?????? ଏଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ । ...
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଭାଗ -୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଭାଗ -୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଭାଗ -୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଭାଗ -୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଭାଗ- ୧୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ