ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
😘Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ❤

😘Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ❤

ଧାରାବାହିକପ୍ରେମରହସ୍ୟ
ɧąཞą℘ཞıყą ŋąყąƙ
4.8
2499 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 458 ରିଭିୟୁ
173452
3 ଘଣ୍ଟା
70 ଭାଗ
କିଛି ହୃଦୟର କଥା ମନରେ ଥାଏ। କିଛି ମନ କଥା ଭାବନାରେ ଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଭାବନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ମନ ଆଉ ନିଜ ପାଖରେ ରହେନି। କେବଳ ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ ପରି ଉଡିବୁଲେ। ...
173452
3 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
କିଛି ହୃଦୟର କଥା ମନରେ ଥାଏ। କିଛି ମନ କଥା ଭାବନାରେ ଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଭାବନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ମନ ଆଉ ନିଜ ପାଖରେ ରହେନି। କେବଳ ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ ପରି ଉଡିବୁଲେ। ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART -6
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART -7
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART-8
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART-9
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART-10
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ